Home2019-01-28T22:09:06+01:00

We kunnen terugzien op een geslaagde SLB-Carrièredag afgelopen woensdag 16 januari georganiseerd bij Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Leeuwarden. Nog niet eerder hebben zoveel organisaties en bedrijven deelgenomen aan de drukbezochte Carrièredag en is de dag daardoor door eenieder als zeer geslaagd ervaren.

Ook de diverse workshops waar de studenten zich vooraf voor konden aanmelden zaten allemaal vol en zijn als zeer waardevol ervaren. Daarnaast werd op een enthousiaste wijze door Ritsko van Vliet een mooie inspiratiecollege gegeven waarbij een groot aantal studenten aanwezig was.

Aansluitend aan de Carrièremarkt werd ook de netwerkborrel erg druk bezocht en kon er op informele en gezellige wijze worden genetwerkt en nagesproken over de Carrièredag.

Zodra de datum van de SLB-Carrièredag van 2020 bekend is zullen we hiervan melding maken. Dan zien we u allen graag weer terug!

Deelnemende bedrijven Carrièredag 2019

Laatste nieuws